HOTLINE: 093 6226 990

🎊𝗧𝗜Ế𝗣 𝗧Ụ𝗖 Ư𝗨 ĐÃ𝗜 𝗧𝗛Á𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗔𝗜 𝗧𝗥ƯƠ𝗡𝗚- 𝗚𝗜Ả𝗠 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝟯𝟬𝗞 𝗧Ấ𝗧 𝗖Ả 𝗛Ạ𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗫 🎊

Cơ sở thứ 3 ở Quận Cầu Giấy của 𝗧-𝗕𝗢𝗫 𝗖𝗔𝗙𝗘 toạ lạc tại 𝗦Ố 𝟯 𝗡𝗚Õ 𝟰𝟮𝟭 𝗛𝗢À𝗡𝗚 𝗤𝗨Ố𝗖 𝗩𝗜Ệ𝗧 𝗩𝗶ệt đã chính thức mở cửa đón khách với phiên bản siêu nâng cấp:

❤️Tận hưởng không gian riêng tư - thoải mái với đầy đủ tiện ích :

✅Đ𝗶ề𝘂 𝗵𝗼à, 𝗺á𝘆 𝘀ưở𝗶, 𝗺á𝘆 𝗹ọ𝗰 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗸𝗵í, 𝗪𝗖 𝗶𝗻 𝗿𝗼𝗼𝗺 🤩

✅ 𝐍𝐨 🍊 / 𝐊𝐞𝐲 𝐈𝐧 𝐑𝐨𝐨𝐦😎

✅𝗦𝗼𝗳𝗮 𝘀𝗶ê𝘂 ê𝗺 𝗺à 𝗰𝗵ạ𝗺 𝗻𝗵ẹ 𝗰á𝗶 𝗯ạ𝗻 𝘀ẽ 𝗰ó 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗶ế𝗰 𝗴𝗶ườ𝗻𝗴 𝘀𝗶ê𝘂 𝗿ộ𝗻𝗴.

✅𝗠á𝘆 𝗰𝗵𝗶ế𝘂 𝗻é𝘁 𝗰ă𝗻𝗴 𝘃ớ𝗶 đầ𝘆 đủ ứ𝗻𝗴 𝗱ụ𝗻𝗴: 𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺, 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗣𝗹𝗮𝘆 𝗰ù𝗻𝗴 𝗵ệ 𝘁𝗵ố𝗻𝗴 â𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘀ố𝗻𝗴 độ𝗻𝗴.

✅𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗺ớ𝗶 𝘁𝗼𝗮𝗻𝗵 𝘃ớ𝗶 đủ 𝗰á𝗰 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗸𝗶𝗻𝗵 đ𝗶ể𝗻 : 𝗖á 𝗡𝗴ự𝗮, 𝗖ờ 𝗧ỉ 𝗣𝗵í, 𝗖ờ 𝗩𝘂𝗮, 𝗥ú𝘁 𝗚ỗ... 𝗰𝗵ắ𝗰 𝗰𝗵ắ𝗻 𝘀ẽ 𝗺𝗮𝗻𝗴 đế𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗯ạ𝗻 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗴𝗶â𝘆 𝗽𝗵ú𝘁 𝘁𝗵𝗼ả𝗶 𝗺á𝗶 𝗯ê𝗻 𝗻𝗵𝗮𝘂.

#GIẢM_NGAY_30K tất cả hạng Box từ 08/07 đến 14/07. Đừng bỏ lỡ cơ hội này khách iu ơi!

☎ ☎đặt phòng : 0972198862 / 0936226990

🌀Zalo : 0972198862

🌐Web : Tboxcafe.vn

🔴BẠN đã sẵn sàng ĐẶT CHỖ tại T-BOX hôm nay chưa ❓❓

Bình luận của bạn

/*css*/
Facebook TBox Café Zalo TBox Café